Přejít k navigační liště

Pravidla soutěže

Počet odběratelů k 17.10 je 14

Počet odběratelů k 02.11 je 147

Počet odběratelů k 18.11 je 285

Počet odběratelů k 20.12 je 329

Počet odběratelů k 21.2 je 386

Kurz získá pětistý odběratel zpravodaje.


Úplná pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže

1. Pořadatel

Jakub Onderka (k dnešnímu dni fyzická osoba), bydlištěm nám. Sv. Trojice Opava

2. Termín a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 1.10.2013 do splnění podmínek soutěže, nebo do 1. 10. 2014 na území České republiky a Slovenské republiky.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let (dále jen „účastník”). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

4. Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou účasti v soutěži je přihlášení do mailového zpravodaje na stránce www.onlinekurzyzdarma.cz. K získání výhry je nutné být přihlášen jako pětistý odběratel zpravodaje (odběr je potřeba potvrdit kliknutím na přijatý email). Provozovatel se zavazuje k pravidelné aktualizaci počtu odběratelů na internetových stránkách www.onlinekurzyzdarma.cz. Výherce bude o výhře informováni formou emailu ihned po vyhodnocení soutěže. Účastníci mohou požít pouze jeden email na osobu. Zjistí-li provozovatel porušení tohoto pravidla, bude účastník ze soutěže vyřazen.

5. Výhra

Výherce získá online výukový kurz dle vlastního výběru v celkové ceně maximálně 900 Kč.  Výherce si může vybrat ze seznamu kurzů těchto stránek: www.kurzyproradost.cz

 6. Další podmínky

  •  Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.
  • Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play.
  • Soutěže se nemohou zúčastnit provozovatelé webu online kurzy zdarma ani jejich rodinní příslušníci.
  • V případě nespokojenosti s kurzem je možné provést reklamaci u pořadatele kurzu.
  • Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.
  •  Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.
  • Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Jan Novák, Praha 2) v na internetových stránkách www.onlinekurzyzdarma.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na stránkách www.onlinekurzyzdarma.cz.

V Opavě dne 1.10.2013

 

1 komentář